Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Pro bono-uppdrag: The Hunger Project

Berghs heltidsstudenter jobbar just nu i multidisciplinära grupper med 22 pro bono-uppdrag. Vi träffar The Hunger Project som med studenternas hjälp vill sprida kännedom och driva konvertering. Malin Flemström, VD berättar mer om projektet i artikeln.

The Hunger Project jobbar med att stötta utveckling som drivs av människor som själva lever i samhällen som präglas av fattigdom och hunger. Deras mål är att platserna ska bli självförsörjande och att The Hunger Project inte längre ska behövas.

Huvudfokus är att utbilda kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor. Eftersom de menar på att en stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor inte har samma sociala eller ekonomiska ställning som män.

Programmen finns i tretton länder i Afrika, Asien och Latinamerika och når ut till 16 miljoner människor med verksamheten. Nu vill The Hunger Project sprida kännedom lokalt i Sverige och Berghs heltidsstudenter står inför ett uppdrag.

 

Brief:

– Skapa en insamlingskampanj och sprida kännedom om projektet. The Hunger Project behöver tydligare KPI:er och digitala aktiveringar som leder till konvertering.

"Vi är väldigt glada över att få jobba med en ideell organisation som gör skillnad på lång sikt. Hittills har vi initialt fokuserat på att genomföra research och kollat på liknande organisationer samt samlat inspiration från liknande peer-to-peer kampanjer runt om i världen. Vi har undersökt mänskliga beteenden för att identifiera olika drivkrafter till att skänka pengar till ideella ändamål.

Vi har sett bilder på misär runt om i världen i åratal och nu krävs det något nytt för att få folk att engagera sig och vakna till. Vi vill göra något som inte känns så gjort och vi vill utforska en ny typ av målgrupp som hittills varit underrepresenterad i dessa sammanhang. Vi vill inte gå i samma gamla mönster utan skapa nya möjligheter att bygga vidare på för framtida kampanjer." Säger studenterna Felix Kågelius (PR), Eleonore Bergh (SK), Josephine Strindberg (PL), Therese Tullgren (GM), Emanuel Kirsting (GM), Julia Ådemo (DDS), Julia Holtback Yeter (AD), Kasper Moss (Copy) och  Mathilda Nilsson (CD).

 

Hej Malin! Hur känns det att jobba med Berghs studenter?

– Jätteroligt. Det är nyttigt att få nya ögon på ens befintliga verksamhet. Studenter har också en förmåga att tänka utanför boxen och kanske strunta i gamla sanningar och konventioner som vi kanske förhåller oss till utan att ens tänka på det. Det ska bli oerhört spännande att se hur de ser på våra utmaningar och vilka lösningar de kan arbeta fram.

Vad har ni för förväntningar inför samarbetet?

– Vi vet vilken kraft och kreativitet som kan komma ut ur en grupp dedikerade Berghsstudenter, så våra förväntningar är höga. Vi tror att det kommer både målgruppsinsikter, strategier och kreativa lösningar som kan hjälpa oss framåt.

Vilka kommunikativa utmaningar står ni inför som ni hoppas få hjälp med?

– Vi vill utveckla vår peer-to-peer-insamling, det vill säga hur vi får människor att engagera sig själva och sina nätverk för att samla in pengar till ideella organisationers arbete. Peer-to-peer är väldigt stort i många länder men i Sverige har nog ingen riktigt fått det att lyfta. Vi hoppas att Berghsstudenterna kan vara med att hitta den nyckeln.