Berghs Explore

Berghs Explore är höstens stora samverkansprojekt där samtliga studenter inom Berghs heltids­utbildningar tillsammans arbetar för att lösa samhällsproblem. Läs artiklar om Berghs Explore här.