Artiklar

Slututställning

I samband med avgångsstudenternas presentationer av deras examensprojekt, arrangerar Berghs varje år en slututställning som går under namnet Berghs Festival. Varje år har festivalen ett nytt tema som på något sätt ska belysa samtiden. Här samlas alla artiklar kopplade till våra avgångsstudenters slututställning.