Kurser

Innovationsledning för hållbar stadsutveckling

  • Kunskaper i innovationsledning
  • Verktyg för att leda innovationsaktiviteter
  • Trend- och omvärldsspaning

Världen blir alltmer komplex och vi står inför stora samhällsutmaningar. För att lyckas med omställningen till hållbara städer och samhällen krävs nya arbetssätt och samverkansformer. Få kunskap i hur du kan leda i förändring och driva innovationsprocesser för att framtidssäkra din organisation och bidra till en hållbar stadsutveckling.

Format
Dagtid
Plats
Bobergsgatan 48, Stockholm
Pris
30 000 SEK (inkl. moms)
24 000 SEK (exkl. moms)
Ansök innan
Fredag 4 oktober
Start
Måndag 25 november
Slut
Måndag 2 december
Ansök nu

*Din ansökan blir bindande först när du blivit erbjuden en plats och sedan har tackat ja.

Framtidens utmaningar kräver nya arbetssätt och innovativa lösningar. Städer är viktiga möjliggörare för att klara av den omställning som behöver ske för att nå målen i Agenda 2030. Samhällsutvecklarens roll förändras och kommuner går från en traditionellt förvaltande roll till en mer utvecklings- och kundorienterad.

Detta är en omställning och kulturresa för hela offentlig sektor. För att lyckas behöver kommuner tillsammans med andra aktörer - näringsliv, kommunala bolag, akademi och civilsamhälle – öka sin innovationsledningsförmåga och hitta samverkans- och affärsformer som gynnar en långsiktigt hållbar utveckling.

I den här kursen får du inspiration och insikter som du kan ta med dig in i din nuvarande yrkesroll och arbetsplats. Vi kommer tillsammans arbeta med innovationsmodeller och olika verktyg. Du får därmed kunskaper i innovationsledning, hur du kan leda i förändring och framtidssäkra din organisation och stad, driva innovationsprocesser för värdeskapande nya lösningar och visa på kopplingen mellan innovation och hållbar stadsutveckling.

Kursen ger dig en förståelse för hur du, inte bara kan vara en del av förändringen, utan också hur du kan leda den. Kursen fokuserar på alla dimensioner av hållbarhet - social, ekologisk och ekonomisk – och tar utgångspunkten i ett systemperspektiv.

För dig som jobbar med stads- och samhällsutveckling och/eller innovation och utveckling. Du kan t.ex. vara samhällsplanerare, stadsplanerare, ha en ledande befattning inom kommun, region och kommunala bolag, hållbarhetsansvarig, innovationsledare eller verksamhetsutvecklare. Inga förhandskunskaper i innovationsledning krävs.

Detta är en kurs inom Berghs nya utbildningsområde – Urban Design & Planning. Ingången är är Human Centered Design. Metoder används för att visualisera och skapa prototype. Fokus ligger på att lyfta olika perspektiv, få igång samverkan, nyttja kreativitet och kommunikation. På Berghs är alla föreläsare yrkesverksamma med uppdrag att ge kunskap, inspirera och dela med sig av verktyg och modeller inom området. Vårt perspektiv är arbeta integrerat med föreläsare från olika områden och vi nyttjar ofta case i undervisningen. Kursen försöker alltid få med olika perspektiv: ekonomiskt, socialt och miljö. Vi tror på att det som utvecklas ska skapa ekonomisk nytta samtidigt som det ger människor mervärde och bidrar till att lösa en samhällsutmaning.

  • Kunskap och övning i att arbeta med innovationsledning (processer, metoder, strategi etc.)
  • Förståelse för hur innovationsledning är en viktig möjliggörare för hållbar stadsutveckling
  • Omvärldsspaning och förståelse för nuvarande och kommande utmaningar
  • Goda exempel där innovation har bidragit till hållbar stadsutveckling
  • Verktyg för att öka innovations- och samverkansförmågan i din organisation

Behöver jag några förkunskaper?

Kursen är för dig som arbetar med stads- och samhällsutveckling och/eller innovation och utveckling. Det kan t.ex. vara samhällsplanerare, stadsplanerare, ledande befattningar inom kommuner, regioner och kommunala bolag, hållbarhetsansvariga, innovationsledare och verksamhetsutvecklare. Inga förhandskunskaper i innovationsledning krävs.

Skicka också med

På denna kurs krävs det inga ansökningshandlingar.

När får jag besked om jag kommit in?

På denna kurs gäller löpande antagning och principen först till kvarn. Din ansökan är bindande först efter att du tackat ja till kursen via mailbekräftelsen som skickas ut. Det innebär att du är garanterad en plats i och med din anmälan under förutsättning att vi fortfarande har platser kvar att erbjuda.

Kursintyg

Efter genomförd kurs (och minst 80% närvaro) utfärdas kursintyg.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms
30 000 kronor

Studieavgift exkl. moms
24 000 kronor

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att läsa en kurs på Berghs.

Lästips! Längst ned på denna kurssida finns det relaterade artiklar – ett bra sätt att få veta mer.

Kursansvariga

Jenny.Carlstedt

Jenny Carlstedt

Digital strateg inom samhällsbyggnad på RISE Sverige

Elisabet.Spross

Elisabet Spross

chef informationsteknik och ledningssystem på Sis.

Kursinformation

Nivå
Professional
Format
Dagtid
Språk
Svenska
Plats
Bobergsgatan 48, Stockholm
Pris
30 000 SEK (inkl. moms)
24 000 SEK (exkl. moms)
Ansök innan
Fredag 4 oktober
Start
Måndag 25 november
Slut
Måndag 2 december
Lektionstid
18 timmar
Kursdatum

Måndag 25/11, tisdag 26/11 och måndag 2/12, kl 9:00-16:00

Ansök nu

*Din ansökan blir bindande först när du blivit erbjuden en plats och sedan har tackat ja.

Frågor om kursen?


Kontakta oss om du har några frågor!

Utbildningskoordinator

Stina Svärd