Marknads­kommunikation - Kurser

Marknads­kommunikation, eller strategisk kommunikation, är ett måste för att skapa ett starkt varumärke och göra framgångsrika satsningar inom all marknads­föring. Och kunskaperna är faktiskt inte enbart vigda för den som ska arbeta med att ta fram strategier och sköta projektledning utan innebär också ett rejält karriärsmässigt försprång för kreatörer. Att kunna sätta upp förutsättningar utifrån väsentliga analyser, ha förståelse för hur man arbetar efter givna ramar och vara så kreativ det går inom dem summerar ju hela processen.

Alla kurser A-Ö

Berghs Intro

Kommunikation
Kvällstid
 • Kommunikation enligt Berghs
 • Strategi och PR
 • Visuell kommunikation
Till kursen

Berghs Intro

Kommunikation
Distans
 • Yrkesroller inom kommunikation
 • Idéarbete och process
 • Det kreativa hantverket
Till kursen

Employer Branding

Kommunikation
Distans
 • Kompetensbehov
 • Nuläge- och omvärldsanalys
 • Strategi och uppföljning
Till kursen

Event och mötes­kommunikation

Kommunikation
Dagtid
 • Digitala och fysiska evenemang
 • Målsättning, mätning och uppföljning
 • Skapa upplevelser i tid och rum
Till kursen

Inkluderande AI

AI
Dagtid
 • Grundprinciper för inkluderande AI
 • Bias-fri träning av AI-modeller
 • Skriv inkluderande AI prompts
Till kursen

Kriskommunikation

Strategi & analys
Distans
 • Identifiera potentiella kriser
 • Intern- och externkommunikation
 • Informationspåverkan
Till kursen

Marknads­kommunikation

Kommunikation
Kvällstid
 • Varumärkesstrategi
 • Marknadsanalys och verktyg
 • PR och Content marketing
Till kursen

Place Branding

Kommunikation
Dagtid
 • Bygg ett starkt platsvarumärke
 • Modeller och strukturer för utvärdering
 • Verktyg för ständig förbättring
Till kursen

Presentation Basics

Communications
Online
 • Learn at your own pace
 • From presentation planning to delivery
 • Project-based, fun and practical
Till kursen

Strategisk hållbarhets­kommunikation

Kommunikation
Dagtid
 • Omvärldsanalys
 • Internt arbete och struktur
 • Modeller och verktyg
Till kursen

Strategisk kommunikation

Ledarskap
Distans
 • Att leda och utveckla kommunikationsverksamhet
 • Omvärldsanalys
 • Kommunikationsplanering i praktiken
Till kursen

Strategisk kommunikation och PR

Kommunikation
Kvällstid
 • Strategi, mål och mätning
 • Hållbarhet ur ett kommunikationsperspektiv
 • PR-/kommunikationsplanens olika delar
Till kursen
Alla kurser A-Ö