Dagkurser i Stockholm

Fristående kurser på dagtid, i skolans lokaler på Bobergsgatan 48 i Stockholm. Frågor? Chatta gärna med oss! 

Alla kurser A-Ö

AI för B2B kommunikatörer

Kommunikation
Dagtid
 • AI för research och fördjupning
 • AI för planering och produktion
 • Uppföljning och analys
Till kursen

AI för copywriters

Skrivande
Dagtid
 • Prompt writing och 'tala' AI-verktygens språk
 • AI för skrivande, korrektur och idégenerering
 • Balansen mellan AI och mänsklig penna
Till kursen

AI för designers

AI
Dagtid
 • AI-verktyg för bild, animation och video
 • Cinematic Prompting
 • Skapa ett “End to End” AI-workflow
Till kursen

AI för framtidens ledare

AI
Dagtid
 • Använd AI i ledarskapsutveckling
 • Riskhantering och intern kommunikation
 • Strategiska verktyg och metoder
Till kursen

AI för projektledare

Ledarskap
Dagtid
 • AI-verktyg för projektledaruppgifter
 • Bygg din AI-verktygslåda
 • Navigera aspekter inom etik och juridik
Till kursen

AI i kreativa processer

AI
Dagtid
 • AI som assistent och bollplank
 • Advanced Prompting för text och bild
 • Praktiska övningar med egna case
Till kursen

AI-driven affärsstrategi

Ledarskap
Dagtid
 • Identifiera potentialen med AI
 • Ramverk för framgångsrik AI-strategi
 • Metoder för förändringsarbete
Till kursen

AI-drivet innehåll och sociala mediestrategier

AI
Dagtid
 • Innehållsstrategier med AI-verktyg
 • Struktur för att integrera AI i processer
 • Manus och moodboards med AI
Till kursen

AI-prompting för alla

Kommunikation
Dagtid
 • Skapa effektiva prompts
 • Integrera AI i ditt team
 • Skapa visuellt innehåll med AI
Till kursen

Att skriva för att övertyga

Skrivande
Dagtid
 • Argumenterande text
 • Kommunikationsmål
 • Skriv effektivt
Till kursen

Bygga varumärke i sociala medier

Kommunikation
Dagtid
 • Strategi och varumärke
 • Innehåll och engagemang
 • Sociala medier och influencers
Till kursen

Communication Management

Ledarskap
Dagtid
 • Ökad ledarförmåga
 • Bygga nätverk
 • Utveckla ledningsgruppen i kommunikation
Till kursen

Designa lärande med AI

AI
Dagtid
 • Prova en AI lärocoach
 • Bygg en GPT på egen data
 • Pedagogik och andragogik
Till kursen

Digital B2B-marknadsföring

Kommunikation
Dagtid
 • Strategisk marknadsplanering för B2B-företag
 • Innehåll för hela köpresan
 • Sociala medier och Influencer marketing
Till kursen

Digital Design/UX

Kreativitet & design
Dagtid
 • Utbilda dig till en ny yrkesroll
 • Användarbeteende, tester och agila metoder
 • Prototyping och wireframes
Till kursen

Digital innehållsstrategi

Strategi & analys
Dagtid
 • Mål och mätpunkter
 • Innehållsstrategi
 • Beteenden på webben
Till kursen

Digital spridnings- och kanalstrategi

Strategi & analys
Dagtid
 • Spridningsstrategi
 • Vilka kanaler passar bäst till vad
 • Välja KPI, mäta resultat och analysera.
Till kursen

Event och mötes­kommunikation

Kommunikation
Dagtid
 • Digitala och fysiska evenemang
 • Målsättning, mätning och uppföljning
 • Skapa upplevelser i tid och rum
Till kursen

Facilitering

Ledarskap
Dagtid
 • Öka engagemang, kreativitet och framåtrörelse
 • Process för att lösa problem i grupp
 • Metoder och modeller för förändring
Till kursen

Inkluderande AI

AI
Dagtid
 • Grundprinciper för inkluderande AI
 • Bias-fri träning av AI-modeller
 • Skriv inkluderande AI prompts
Till kursen

Innovationsledning för hållbar stadsutveckling

Strategi & analys
Dagtid
 • Kunskaper i innovationsledning
 • Verktyg för att leda innovationsaktiviteter
 • Trend- och omvärldsspaning
Till kursen

Intern kommunikation

Kommunikation
Dagtid
 • Kommunikationsplanering
 • Lyckas med möten och dialog
 • Stödja ett kommunikativt ledarskap
Till kursen

Kommunikations­chefens viktigaste verktyg

Ledarskap
Dagtid
 • Kommunikationsstrategier
 • Intressentanalys
 • Förändringsprocesser
Till kursen

Kreativt ledarskap

Kreativitet & design
Dagtid
 • Samverkan mellan grupp och individ
 • Feedbackprocesser
 • Psykologisk trygghet
Till kursen

Leading Creative Teams

Leadership
Daytime
 • Concrete tools to improve leadership
 • Understanding creative processes
 • Managing team dynamics
Till kursen

Marknadsföring på Facebook & Instagram

Kommunikation
Dagtid
 • Business och Ads Manager
 • Anpassa innehåll
 • Optimering av annonser
Till kursen

Marknadsföring på LinkedIn

Kommunikation
Dagtid
 • Arbeta med olika typ av innehåll
 • Målgruppsfokus
 • Annonsering och statistik
Till kursen

Marknadsföring på TikTok

Kommunikation
Dagtid
 • Målgrupper och beteenden
 • Skapa engagerande innehåll
 • Mätning och analys
Till kursen

Motion Graphics

Kreativitet & design
Dagtid
 • After Effects
 • Animationsprinciper och tekniker
 • Kamera och 3D-lager
Till kursen

Place Branding

Kommunikation
Dagtid
 • Bygg ett starkt platsvarumärke
 • Modeller och strukturer för utvärdering
 • Verktyg för ständig förbättring
Till kursen

Produktionsledning

Ledarskap
Dagtid
 • Projektprocessens faser
 • Facilitering av effektiva samarbeten
 • Produktionsplanering med budget och tidplan
Till kursen

Projektledning

Ledarskap
Dagtid
 • Projektplanering
 • Projektverktyg
 • Projektorganisation
Till kursen

Prototyping with AI

Communications
Daytime
 • Upgrade Innovation Tools with AI
 • Insights generation with AI
 • From Ideas to Action with AI-powered prototyping
Till kursen

SEO och SEM

Kommunikation
Dagtid
 • Att skriva SEO-innehåll
 • Skapa sökordsannonser
 • Målsättning och KPI:er
Till kursen

Skapa levande stadskärnor

Strategi & analys
Dagtid
 • Utmaningar för stadskärnor
 • Visionärt utvecklingsarbete
 • Samverkan mellan intressenter
Till kursen

Social Video

Kreativitet & design
Dagtid
 • Storytelling i det korta formatet
 • Manus, storyboard och idéarbete
 • Ljud, ljus, klippa och redigera
Till kursen

Storytelling

Kommunikation
Dagtid
 • Ta fram en historia som berör
 • Bygga varumärken med Storytelling
 • Storytelling och kundperspektiv
Till kursen

Strategisk hållbarhets­kommunikation

Kommunikation
Dagtid
 • Omvärldsanalys
 • Hållbarhet
 • Verktyg
Till kursen

Strategisk marknadsföring

Kommunikation
Dagtid
 • Vision, syfte och vägledande principer
 • Varumärkesstrategi
 • Kommunikations­strategi
Till kursen

UX Writing

Skrivande
Dagtid
 • Mikrocopy
 • Användarbeteende
 • Metoder och verktyg
Till kursen

Varumärkes­positionering och strategi

Strategi & analys
Dagtid
 • Digital varumärkesstrategi
 • Positionering och riktning
 • Målgruppsanalys
Till kursen
Alla kurser A-Ö