Professional

Det är aldrig för sent att lära sig något nytt. Berghs Professional är en serie kurser för dig som arbetar med kommunikation.

1. Välj kurstyp

 • Våra kvällskurser passar dig som arbetar eller har svårt att komma ifrån på dagtid, men ändå vill ha möjlighet att studera. Hit kommer du på föreläsningar en kväll i veckan och får eventuella uppgifter eller projektarbeten att lösa under kursens gång.

 • En distanskurs är perfekt för dig som vill kunna studera när och var du vill. Du läser din kurs via vår utbildningsplattform och bestämmer själv när och var du löser eventuella uppgifter och projektarbeten. Du får personlig feedback och har direktkontakt med din lärare och dina kurskamrater via plattformen.

 • Våra dagkurser passar dig som önskar vidareutbilda dig inom din yrkesroll och har möjlighet att komma ifrån på dagtid.

Laddar...

2. Se kurser ()

Berghs Kvällstid

Våra kvällskurser passar dig som arbetar eller har svårt att komma ifrån på dagtid, men ändå vill ha möjlighet att studera. Hit kommer du på föreläsningar en kväll i veckan och får eventuella uppgifter eller projektarbeten att lösa under kursens gång.

n/a

Digital innehållsstrategi

 • n/a
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • Digitala beteenden - Vad är en användarresa?
 • Mätverktyg - Hur mäter och analyserar du?
 • Innehåll - Hur sätter du upp en strategi för dina idéer?
 • Digitala beteenden
 • Mätverktyg
 • Innehållsstrategi
n/a

Projektledning

 • n/a
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • De olika stegen i ett projekt (från brief till uppföljning/utvärdering)
 • Kundperspektiv (en marknadsavdelnings roll och process)
 • Projektekonomi
 • Ledarskap
 • Kundperspektiv
 • Projektekonomi
20 september

Marknadskommunikation

 • 20 september
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • Varumärkesstrategi och varumärkesbyggande
 • Kommunikationsstrategi och konceptskapande
 • PR & Content marketing
 • Varumärkesstrategi
 • Kommunikationsstrategi
 • PR
Till kursen
Fullbokad
n/a

Kommunikation och PR

 • n/a
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • Kommunikation och PR i dagens medielandskap
 • Bloggare och andra sociala makthavare
 • CSR och hållbarhet ur ett kommunikationsperspektiv
 • Kommunikation och PR
 • Sociala makthavare
 • CSR
20 september

Digital management

 • 20 september
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • Att skapa användarvänliga och nyttogenererande webbplatser
 • Marknadsföring i ett fragmementerat konsumentlandskap
 • Förvaltning – organisation och arbetssätt
 • Strategi och omvärld
 • Analys och utvärdering
 • Servicedesign
Till kursen
Fullbokad
20 september

Webbanalys och konvertering

 • 20 september
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • Lära dig hur du tar fram och implementerar mål, målvärden och KPI:er
 • Se exempel på kvantitativ och kvalitativ analys av webben
 • Grunder i Google Analytics, Visual Webite Optimiser och andra relevanta verktyg
 • KPI:er
 • Analys av webben
 • Google Analytics
Till kursen
Fullbokad
5 mars

Grafisk design

 • 5 mars
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • Typografi – lär dig att utforma läsbara texter, främst i tryck.
 • Bildkomposition – att avläsa en bild och hur olika komponenter i bilden samverkar och bildar en helhet.
 • Teori – färg och form, visuell kommunikation och dess påverkan.
 • Typografi
 • Bildkomposition
 • Teori
5 mars

Art direction

 • 5 mars
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • Kommunikationsanalys och planning
 • Konceptutveckling och kreativa processer
 • Art Direction
 • Kommunikationsanalys
 • Konceptutveckling
 • Art Direction
5 mars

Copywriting

 • 5 mars
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • Kreativitet och idégenerering
 • Konceptutveckling och målgruppsanpassning
 • Digital marknadsföring och sociala medier
 • Idégenerering
 • Konceptutveckling
 • Digital marknadsföring

Berghs Distans

En distanskurs är perfekt för dig som vill kunna studera när och var du vill. Du läser din kurs via vår utbildningsplattform och bestämmer själv när och var du löser eventuella uppgifter och projektarbeten. Du får personlig feedback och har direktkontakt med din lärare och dina kurskamrater via plattformen.

n/a

ARU – Ansvarig reklamutgivare

 • n/a
 • Distans_Piktogram Distans
 • Juridik och etik i marknadskommunikation
 • Marknadsföringslagen i praktisk tillämpning
 • Upphovsrätt och avtalsrätt
 • Juridik
 • Marknadsföringslagen
 • Upphovsrätt
n/a

Content design

 • n/a
 • Distans_Piktogram Distans
 • Redaktionellt koncept och designkoncept. Vad är skillnaden och hur gör man?
 • Design för print, mobil och rörliga medier. Hur ska det visuella uttrycket hålla ihop alla kanaler?
 • Att arbeta med designkonceptet i sociala medier och på event.
 • Konceptutveckling
 • Design
 • Sociala medier
3 oktober

Content marketing

 • 3 oktober
 • Distans_Piktogram Distans
 • Content marketing – vad och varför?
 • Innehålls- och kanalstrategi
 • Redaktionellt arbete: guidelines, innehållsidéer och planering
 • Content marketing
 • Innehållsstrategi
 • Redaktionellt arbete
11 oktober

Digital PR

 • 11 oktober
 • Distans_Piktogram Distans
 • Navigering genom medielandskapet och sociala medier
 • Förståelse för POEM – paid, owned, earned marketing
 • Inspiration och aktuella trender
 • Medielandskapet och sociala medier
 • POEM – paid, owned, earned marketing
 • Aktuella trender
Till kursen
Få platser kvar
23 oktober

Digital copywriting

 • 23 oktober
 • Distans_Piktogram Distans
 • Praktisk övning i att skriva för olika digitala kanaler, alltid med personlig feedback.
 • Mätverktyg och kreativa tankesätt
 • Grunderna i sökmotoroptimering
 • Digitala kanaler
 • Mätverktyg
 • SEO
n/a

Gränssnittsdesign/UX

 • n/a
 • Distans_Piktogram Distans
 • Design anpassad efter användarens beteende och olika förutsättningar
 • Grundläggande kunskap inom UX
 • Att arbeta med prototyper och wireframes för snabba iterationer
 • Design
 • UX
 • Prototyping
31 oktober

Google Analytics

 • 31 oktober
 • Distans_Piktogram Distans
 • Lära dig ta fram KPIer, sätta upp mål
 • Schemalagda rapporter
 • Mätning av digitala kampanjer
 • Ta fram KPIer, sätta upp mål
 • Schemalagda rapporter
 • Mäta kampanjer
23 februari

Art direction

 • 23 februari
 • Distans_Piktogram Distans
 • Grafisk kommunikation
 • Corporate identity
 • Branding
 • Grafisk kommunikation
 • Corporate identity
 • Branding
23 februari

Copywriting

 • 23 februari
 • Distans_Piktogram Distans
 • Reklamskribentens roller och uppgifter
 • Idégenerering och kreativt skrivande
 • Marknadskommunikation
 • Roller och uppgifter
 • Idégenerering
 • Marknadskommunikation
23 februari

PR management

 • 23 februari
 • Distans_Piktogram Distans
 • Insikter om grundläggande påverkansprocesser
 • Kunskaper om kommunikationsplanering
 • Fördjupning inom samhällskontakter, digital PR, Employer Branding
 • Grundläggande påverkansprocesser
 • Kommunikationsplanering
 • Digital PR
23 februari

Projektledning

 • 23 februari
 • Distans_Piktogram Distans
 • Att analysera förutsättningar, bedöma risker och hantera projektmedlemmar
 • Projektarbetsformen
 • Olika projektledningsverktyg
 • Analys
 • Projektarbetsformen
 • Projektledningsverktyg
23 februari

Illustration

 • 23 februari
 • Distans_Piktogram Distans
 • Bildkomposition och kontrastverkan
 • Att illustrera mot rörligt media
 • Uttryck och manér
 • Bildkomposition
 • Rörligt media
 • Uttryck och manér
23 februari

Grafisk design

 • 23 februari
 • Distans_Piktogram Distans
 • Bild – komposition, foto, illustration
 • Grafisk kommunikation
 • Branschorientering och formgivarens yrkesroll
 • Grafisk kommunikation
 • Typografi
 • Färg och form
10 april

Interaktionsdesign

 • 10 april
 • Distans_Piktogram Distans
 • Design research - Att förstå användaren
 • Informationsarkitektur - Att strukturera innehåll
 • Introduktion till Interaktionsdesign (IxD) - De grundläggande koncepten
 • Design research
 • Informationsarkitektur
 • Interaktionsdesign (IxD)

Berghs Dagtid

Våra dagkurser passar dig som önskar vidareutbilda dig inom din yrkesroll och har möjlighet att komma ifrån på dagtid.

n/a

Praktisk kommunikationsstrategi

 • n/a
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Praktisk kommunikationsplanering
 • Massmedierelationer, samhällskontakter och opinionsbildning: marknadskommunikation, integrerad kommunikation och kommunikationsanalys
 • Omvärlds- och nulägesanalys, kvalitativa och kvanitativa mätningar
 • Kommunikationsplanering
 • Medierelationer
 • Omvärldsanalys
n/a

Marknadsföring med Virtual Reality

 • n/a
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Förmåga att skapa enklare VR-produktioner själv
 • Insikt i hur VR kan användas för marknadsföring
 • Skapa VR-produktioner
 • VR i marknadsföring
n/a

Marknadsföring på Snapchat

 • n/a
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Snapchats historia, nuläge och framtid
 • UX, användarbeteendet
 • Hur jobbar influencers i denna plattform
 • Snapchats historia
 • UX
 • Influencers
n/a

ARU – Ansvarig reklamutgivare

 • n/a
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Marknads- och konkurrensrätt i ett EU-perspektiv
 • Marknadsföringslagen i praktisk tillämpning
 • Tryckfrihet och medierätt
 • Marknadsrätt
 • Marknadsföringslagen
 • Tryckfrihet och medierätt
n/a

Marknadsföring på YouTube

 • n/a
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • YouTubes historia, nuläge och framtid
 • Annonsformat och analys
 • Hur och varför vi jobbar med s.k. influencers
 • YouTubes historia
 • Analys
 • Influencers
25 september

UX product development

 • 25 september
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • En introduktion till vad User Experience är (och inte är)
 • Kunna förstå processen och veta vilka metoder och verktyg som du kan använda för att lösa specifika problem
 • Undersöka och göra användarresearch (kvalitativ och kvantitativ research)
 • User Experience
 • Metoder och verktyg
 • Användarresearch
27 september

Strategisk projektledning

 • 27 september
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Ledarskap och kommunikation
 • Definitioner samt exempel på strategiska processer och strategisk planering
 • Beställarkompetens
 • Ledarskap
 • Strategisk planering
 • Beställarkompetens
Till kursen
Få platser kvar
3 oktober

Digital analys och mätning

 • 3 oktober
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Det digitala ekosystemet och digital mätning
 • Mätning i sociala kanaler (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter m.m.)
 • Digital ROI och mätning av digitala ekosystem
 • Digital mätning
 • Mätning i sociala kanaler
 • ROI
Till kursen
Få platser kvar
4 oktober

Social media strategy

 • 4 oktober
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Förståelse för vikten av tydliga målsättningar och relevanta KPI:er i sociala medier
 • Förståelse för hur sociala medier påverkar och utvecklar dagens affärsmodeller och kommunikationsstrategier
 • Kunskap för att skapa en organisation kring sociala medier
 • KPI:er
 • Kommunikationsstrategier
 • Sociala medier
Till kursen
Få platser kvar
5 oktober

Internkommunikation

 • 5 oktober
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Internkommunikation – från strategisk plan till handlingskraft, hur då
 • Förändringskommunikation
 • Att stödja ett kommunikativt ledarskap och medarbetarskap
 • Internkommunikation
 • Förändringskommunikation
 • Kommunikativt ledarskap
Till kursen
Få platser kvar
11 oktober

Produktionsledning

 • 11 oktober
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Produktionsplanering med tidplan
 • Kostnadsuppföljning och fakturering
 • Kalkylering och budgetering
 • Produktionsplanering
 • Kostnadsuppföljning
 • Budgetering
12 oktober

Strategisk marknadsföring

 • 12 oktober
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Marknadsföringens grunder, begrepp och terminologi
 • Varumärkesstrategi, löfte och kärnvärden
 • Kommunikationsstrategi och planering
 • Marknadsföring
 • Varumärkesstrategi
 • Kommunikationsstrategi
18 oktober

Motion graphics

 • 18 oktober
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Rendering och filformat. Vilka format används för produktion och hur levereras en färdig produkt?
 • Planering och storyboard. Hur planeras bäst en produktion och vad är viktigt att tänka på innan en produktion påbörjas?
 • Överblick av de viktigaste plug-insen för After Effects.
 • Rendering och filformat
 • Storyboard
 • After Effects
Till kursen
Reservlista
8 november

Content marketing

 • 8 november
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Storyns makt. Konsten att använda historieberättande för att skapa intresse och engagemang.
 • Så bygger du en story kring ett varumärke. Inom varje varumärke finns spännande berättelser. Lär dig hitta dem.
 • Skapa engagemang
 • Bygg varumärke
9 november

Action for Innovation

 • 9 november
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Kunskap kring Sling innovationsprocess (discovery, ideation, prototyping, testing and launch)
 • Möten med utvalda byråer, företag och start-ups på plats i Shoreditch, London
 • Vidga ditt nätverk genom nya möten
 • Sling innovationsprocess
 • Möten med utvalda byråer
 • Nätverk genom nya möten
15 november

Marknadsföring på Facebook & Instagram

 • 15 november
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Annonsering med Facebooks verktyg Business Manager, Ads Manager och Power Editor
 • Genomgång av grundläggande funktioner för företag och närvaro på Facebook
 • Användande av Facebooks tracking/konverterings pixel
 • Business Manager
 • Grundläggande funktioner
 • Facebook-pixel
6 december

Leda kreativa möten

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Konkreta verktyg för planering, förberedelse, genomförande och efterarbete av möten och workshops.
 • Övningar, metoder och spel som kan göra era möten mer kreativa och effektiva
 • Planering
 • Metoder
6 december

Effektiv marknadskommunikation

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Struktur för att i praktiken kunna arbeta integrerat i din kommunikation
 • Att integrera kanalerna, med extra fokus på de sociala och digitala kanalerna
 • Förändringskommunikation och Content Marketing
 • Större påverkan till lägre kostnad
 • Sociala och digitala kanalerna
 • Content marketing
6 december

Strategisk hållbarhetskommunikation

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Omvärldsanalys – risker & möjligheter för varumärket
 • Hur hållbarhet påverkar varumärket och kommunikationen
 • Modeller och verktyg för hållbarhetskommunikation med bas i varumärket
 • Omvärldsanalys
 • Hållbarhet
 • Verktyg
6 december

Marknads-PR

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Marknads-PR som marknadsföringsverktyg
 • Använda omvärlden som resurs för kreation och innehåll
 • PR i digitala kanaler och sociala medier
 • Marknadsföringsverktyg
 • Omvärld
 • Digitala kanaler
6 december

Digital kommunikation

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Det digitala medielandskapet
 • På djupet i de mest aktuellt plattformarna/tjänsterna
 • Interaktionsstrategi för sociala medier
 • Digitala medielandskapet
 • Sökmotoroptimering
 • Interaktionsstrategi för sociala medier
6 december

Projektledning

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Projektplanens innehåll
 • Planering och genomförande
 • Inblick i digitala projektverktyg
 • Projektplanens innehåll
 • Planering
 • Projektverktyg
6 december

Att skriva för att övertyga

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Argumenterande text - att hitta rätt argument
 • Stilistik – att skriva en text som låter bra
 • Kommunikationsmål – att beräkna effekt av texter
 • Argumenterande text
 • Stilistik
 • Kommunikationsmål
6 december

Bygga varumärke i sociala medier

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Sociala medier idag – hur använder vi dem för att få affären att växa.
 • Att arbeta strategiskt med varumärken i sociala medier.
 • Att taktiskt använda innehåll och kanaler för att uppnå engagemang.
 • Strategi och varumärke
 • Innehåll och engagemang
 • Sociala medier och influencers
6 december

Social video

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Skapa innehåll och dramaturgi för sociala medier
 • Storytelling för att påverka, beröra och fängsla din målgrupp.
 • Visuellt berättande – kamerahantering för att skapa fängslande filmsekvenser.
 • Dramaturgi
 • Storytelling
 • Visuellt berättande
6 december

Leda innovationsprocesser

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Introduktion till olika innovationsprocesser
 • Prototyping - att omsätta skisser till prototyper
 • Metoder - verktyg, modeller och matriser
 • Innovationsprocesser
 • Prototyping
 • Metoder - verktyg, modeller och matriser
24 januari

Marknadsföring på LinkedIn

 • 24 januari
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Analysera statistik utifrån företagssidan och dess följare, vilka når man idag och hur stor potentiell målgrupp finns på plattformen
 • Målgruppsfokus – hur hittar du din målgrupp på LinkedIn, vilka parametrar finns som segmenteringsmöjligheter
 • Annonseringsmöjligheter – hur kan man nå ut på olika sätt
 • Analys
 • Målgruppsfokus
 • Annonseringsmöjligheter – hur kan man nå ut på olika sätt
6 februari

Innovation management

 • 6 februari
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Identifiering, utforskning och formulering av strategiska problem på ett systematiskt och kreativt sätt.
 • Planering, styrning och uppföljning av innovations- och förändringsprocesser
 • Utveckling, visualisering och validering av innovativa lösningar på ett systematiskt och kreativt sätt.
 • Strategiska problem
 • Innovations- och förändringsprocesser
 • Utveckling av innovativa lösningar
7 februari

Att skriva för att övertyga

 • 7 februari
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Argumenterande text, att hitta rätt argument
 • Kommunikationsmål – att beräkna effekt av texter
 • Skriv effektivt – lär dig att hantera skrivprocessen
 • Argumenterande text
 • Kommunikationsmål
 • Skriv effektivt
8 februari

Digital marknadskommunikation

 • 8 februari
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Klassisk desktopannonsering (premium) & Native Advertising (Content marketing / Advertorial)
 • Programmatic och Nätverksannonsering
 • Creative/Bloggare/Digitala aktiveringar
 • Native advertising
 • Programmatic och Nätverksannonsering
 • Digitala aktiveringar
5 mars

Digital design

 • 5 mars
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid

Bli en digital designer på 12 veckor! Med användaren i fokus gör du en djupdykning i den digitala världen. På denna intensiva heltidsutbildning lär du dig gränssnittsdesign för både webb och smarta telefoner. Stort fokus kommer ligga på både de analytiska, teoretiska delarna såväl som de estetiska, hantverksmässiga och tekniska sidorna av arbetet.

6 mars

Projektledning

 • 6 mars
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Projektplanens innehåll
 • Inblick i digitala projektverktyg
 • Projektorganisationen
 • Projektplanens innehåll
 • Projektverktyg
 • Projektorganisationen
8 mars

Digital innehållsstrategi

 • 8 mars
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Mål och mätpunkter för innehåll som ger effekt
 • Utformning av webbinnehåll och genomgång av en innehållsstrategi
 • Beteenden på webben, användningstester, analys av webbstatistik och A/B-tester
 • Mål och mätpunkter
 • Innehållsstrategi
 • Beteenden på webben
12 mars

Event marketing

 • 12 mars
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Kommunikation och påverkan i event- och mötessammanhang
 • Metoder för målsättning, mätning och uppföljning
 • Sponsring och finansiering av event
 • Kommunikation kring event
 • Målsättning, mätning och uppföljning
 • Sponsring och finansiering
27 juni

Kommunikationschefens viktigaste verktyg

 • 27 juni
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Att hantera kommunikationschefsrollen och utveckla kommunikativ förmåga
 • Intressentanalys – omvärlds- och målgruppsperspektiv
 • Att få människor med dig i förändringsprocesser
 • Kommunikationsstrategier
 • Intressentanalys
 • Förändringsprocesser

Alla kursämnen