Professional

-för yrkesverksamma

ARU - Ansvarig reklamutgivare

Kommunikation
Distans
 • Juridik
 • Marknadsföringslagen
 • Upphovsrätt
Ansök innan
Start
Slut

Art Direction

Kreativitet & Design
Distans
 • Grafisk kommunikation
 • Corporate Identity
 • Branding
Ansök innan
Start
Slut

Art Direction

Kreativitet & Design
Kvällstid
 • Kommunikationsanalys
 • Konceptutveckling
 • Art Direction
Ansök innan
Start
Slut
Nyhet
Tillfälligt online

Att hålla webbinarium i egen regi

Kommunikation
Dagtid
 • Design och manusarbete
 • Sätta upp en studio
 • Dynamik och interaktion
Ansök innan
Start
Slut

Att skriva för att övertyga

Skrivande
Dagtid
 • Argumenterande text
 • Kommunikationsmål
 • Skriv effektivt
Ansök innan
Start
Slut
Få platser kvar
Tillfälligt online

Att skriva för att övertyga

Skrivande
Dagtid
 • Argumenterande text
 • Kommunikationsmål
 • Skriv effektivt
Ansök innan
Start
Slut

Berghs Upgrade - Digital eventproducent

Kommunikation
Distans
 • Design av digitala event
 • Presentationsdesign och storytelling
 • Genomförande av event, workshops och möten
Ansök innan
Start
Slut

Berghs Upgrade - Video Motion Production

Kreativitet & Design
Distans
 • Skapa video i Adobe Premiere
 • Grunderna i After Effects och Cinema 4D
 • Från brief till färdig produktion
Ansök innan
Start
Slut

Berghs Upgrade - Digital Copywriting

Skrivande
Dagtid
 • Utbilda dig till en ny roll
 • Content och Inbound Marketing
 • UX-Writing
 • Sökmotoroptimering
Ansök innan
Start
Slut

Berghs Upgrade - Digital Design

Kreativitet & Design
Dagtid
 • Utbilda dig till en ny yrkesroll
 • Användarbeteende och tester
 • Prototyping och wireframes
 • Design Thinking
Ansök innan
Start
Slut

Berghs Upgrade - Digital försäljning

Strategi & Analys
Distans
 • Digital säljstrategi och processer
 • Analys och konventering av säljaktiviteter
 • Struktur och innehåll till e-plattformar
Ansök innan
Start
Slut
Tillfälligt online

Bygga varumärke i sociala medier

Kommunikation
Dagtid
 • Strategi och varumärke
 • Innehåll och engagemang
 • Sociala medier och influencers
Ansök innan
Start
Slut

Communication Management

Ledarskap
Dagtid
 • Ökad ledarförmåga
 • Bygga nätverk
 • Utveckla ledningsgruppen i kommunikation
Ansök innan
Start
Slut

Content Design

Kreativitet & Design
Distans
 • Konceptutveckling
 • Design
 • Sociala medier
Ansök innan
Start
Slut
Tillfälligt online

Content Marketing

Kommunikation
Dagtid
 • Innehålls- och kanalstrategi
 • Storytelling
 • Mätning och analys
Ansök innan
Start
Slut

Content Marketing

Kommunikation
Dagtid
 • Storytelling
 • Bygg lojala kundrelationer
 • Skapa affärsnytta med rätt innehåll
Ansök innan
Start
Slut

Content Marketing

Kommunikation
Distans
 • Content Marketing
 • Innehållsstrategi
 • Redaktionellt arbete
Ansök innan
Start
Slut

Copywriting

Kreativitet & Design
Kvällstid
 • Idégenerering
 • Konceptutveckling
 • Textproduktion
Ansök innan
Start
Slut

Copywriting

Kreativitet & Design
Distans
 • Roller och uppgifter
 • Idégenerering
 • Marknads­kommunikation
Ansök innan
Start
Slut

Design Leadership

Ledarskap
Dagtid
 • Skapa en stark designkultur
 • Utvärdering av företagets designförmågor
 • Best practise för Design Leadership
Ansök innan
Start
Slut

Design Thinking

Strategi & Analys
Dagtid
 • Design Thinking processen
 • Verktyg för att analysera utmaningar
 • Effektiv utformning av utmaningar
Ansök innan
Start
Slut

Digital Copywriting

Skrivande
Distans
 • Digitala kanaler
 • Mätverktyg
 • SEO
Ansök innan
Start
Slut

Digital PR

Kommunikation
Distans
 • Skapa och pitcha in nyheter   
 • Visuell storytelling, Influencers & SEO
 • Content, Growth och spridningseffekter
Ansök innan
Start
Slut

Digital analys och mätning

Strategi & Analys
Dagtid
 • Målstyrd analys
 • Digital monitoring och omvärldsbevakning
 • ROI
Ansök innan
Start
Slut

Digital innehållsstrategi

Strategi & Analys
Dagtid
 • Mål och mätpunkter
 • Innehållsstrategi
 • Beteenden på webben
Ansök innan
Start
Slut
Tillfälligt online

Digital spridnings- och kanalstrategi

Strategi & Analys
Dagtid
 • Spridningsstrategi
 • Vilka kanaler passar bäst till vad
 • Välja KPI, mäta resultat och analysera.
Ansök innan
Start
Slut
Tillfälligt online

Effektiv marknads­kommunikation

Kommunikation
Dagtid
 • Större påverkan till lägre kostnad
 • Sociala och digitala kanalerna
 • Content Marketing och Marketing automation
Ansök innan
Start
Slut
Nyhet

Employer Branding

Distans
 • Kompetensbehov
 • Nuläge- och omvärldsanalys
 • Strategi och uppföljning
Ansök innan
Start
Slut

Event och mötes­kommunikation

Kommunikation
Dagtid
 • Målsättning, mätning och uppföljning
 • Digitala konferenser och evenemang
 • Budgetering och finansiering
Ansök innan
Start
Slut
Tillfälligt online

Facilitering

Ledarskap
Dagtid
 • Öka engagemang, kreativitet och självledarskap
 • Processdesign för att skapa ramar och innehåll
 • Förändringsprocesser
Ansök innan
Start
Slut

Google Analytics och webbpsykologi

Strategi & Analys
Distans
 • Ta fram KPIer, sätta upp mål
 • Schemalagda rapporter
 • Mäta kampanjer
Ansök innan
Start
Slut

Grafisk design

Kreativitet & Design
Distans
 • Grafisk kommunikation
 • Typografi
 • Färg och form
Ansök innan
Start
Slut

Grafisk design

Kreativitet & Design
Kvällstid
 • Typografi
 • Bildkomposition
 • Teori
Ansök innan
Start
Slut

Growth Marketing

Strategi & Analys
Distans
 • Kartläggning av kundresor
 • Dataanalys
 • Digital taktik och metodik
Ansök innan
Start
Slut

Gränssnittsdesign/UX

Kreativitet & Design
Distans
 • Design
 • UX
 • Prototyping
Ansök innan
Start
Slut

Illustration

Kreativitet & Design
Distans
 • Bildkomposition
 • Rörligt media
 • Uttryck och manér
Ansök innan
Start
Slut

Influencer Marketing

Kommunikation
Distans
 • Fördjupad förståelse för IM
 • Planering och genomförande
 • Verktyg, mallar och arbetssätt
Ansök innan
Start
Slut
Nyhet

Inkluderande kommunikation

Kommunikation
Dagtid
 • Inkludering som strategi
 • Tvärfunktionella team
 • Verktyg och checklistor
Ansök innan
Start
Slut

Insiktsdriven strategi

Strategi & Analys
Distans
 • Modeller för insiktsutveckling
 • Kreativ briefing
 • Strategisk plattform
Ansök innan
Start
Slut

Interaktions­design

Kreativitet & Design
Distans
 • Design research
 • Informations­arkitektur
 • Interaktions­design (IxD)
Ansök innan
Start
Slut

Internkommunikation

Kommunikation
Dagtid
 • Internkommunikation
 • Förändringskommunikation
 • Kommunikativt ledarskap
Ansök innan
Start
Slut

Kommunikation och PR

Kommunikation
Kvällstid
 • Kommunikation och PR
 • Influencers och andra sociala makthavare
 • CSR och hållbarhet
Ansök innan
Start
Slut
Tillfälligt online

Kommunikations­chefens viktigaste verktyg

Ledarskap
Dagtid
 • Kommunikationsstrategier
 • Intressentanalys
 • Förändringsprocesser
Ansök innan
Start
Slut

Kreativt ledarskap

Kreativitet & Design
Dagtid
 • Samverkan mellan grupp och individ
 • Feedbackprocesser
 • Coachande förhållningssätt
Ansök innan
Start
Slut

Kriskommunikation

Strategi & Analys
Distans
 • Identifiera potentiella kriser
 • Intern- och externkommunikation
 • Informationspåverkan
Ansök innan
Start
Slut
Tillfälligt online

Leda innovationsprocesser

Ledarskap
Dagtid
 • Innovationsprocesser
 • Prototyping
 • Metoder - verktyg, modeller och matriser
Ansök innan
Start
Slut

Marknadsföring på Facebook & Instagram

Kommunikation
Dagtid
 • Business och Ads Manager
 • Målgrupper
 • Optimering av kampanjer
Ansök innan
Start
Slut

Marknads­kommunikation

Kommunikation
Kvällstid
 • Varumärkesstrategi
 • Kommunikations­strategi
 • PR
Ansök innan
Start
Slut

Marknadsföring på LinkedIn

Kommunikation
Dagtid
 • Analys
 • Målgruppsfokus
 • Annonseringsmöjligheter
Ansök innan
Start
Slut

Motion Graphics

Kreativitet & Design
Dagtid
 • After Effects
 • Animationsprinciper och tekniker
 • Produktion och leverans
Ansök innan
Start
Slut

Motion Graphics

Kreativitet & Design
Distans
 • After Effects
 • Planering och storyboard
 • Rendering och publicering
Ansök innan
Start
Slut

PR Management

Ledarskap
Distans
 • Grundläggande påverkansprocesser
 • Kommunikationsplanering
 • Digital PR
Ansök innan
Start
Slut
Tillfälligt online

Produktionsledning

Ledarskap
Dagtid
 • Självledarskap
 • Produktionsplanering
 • Budgetering
Ansök innan
Start
Slut
Tillfälligt online

Projektledning

Ledarskap
Dagtid
 • Projektplanering
 • Projektverktyg
 • Projektorganisation
Ansök innan
Start
Slut

Projektledning

Ledarskap
Kvällstid
 • Ledarskap
 • Kundperspektiv
 • Projektekonomi
Ansök innan
Start
Slut

Projektledning

Ledarskap
Distans
 • Analys
 • Projektarbetsformen
 • Projektledningsverktyg
Ansök innan
Start
Slut

Projektledning

Ledarskap
Dagtid
 • Projektplanering
 • Projektverktyg
 • Projektorganisation
Ansök innan
Start
Slut

Social Media Strategy

Strategi & Analys
Dagtid
 • KPI:er
 • Kommunikationsstrategier
 • Sociala medier
Ansök innan
Start
Slut
Tillfälligt online

Social Video

Kreativitet & Design
Dagtid
 • Dramaturgi
 • Storytelling
 • Publicering och spridning
Ansök innan
Start
Slut

Storytelling

Kommunikation
Dagtid
 • Bygga varumärken med Storytelling
 • Storytelling och hjärnan
 • Storytelling Canvasmetoden
Ansök innan
Start
Slut
Få platser kvar
Tillfälligt online

Strategisk hållbarhets­kommunikation

Kommunikation
Dagtid
 • Omvärldsanalys
 • Hållbarhet
 • Verktyg
Ansök innan
Start
Slut

Strategisk marknadsföring

Kommunikation
Dagtid
 • Marknadsföring
 • Varumärkesstrategi
 • Kommunikations­strategi
Ansök innan
Start
Slut
Tillfälligt online

Strategisk projektledning

Ledarskap
Dagtid
 • Ledarskap
 • Strategisk planering
 • Beställarkompetens
Ansök innan
Start
Slut
Nyhet

Strategisk projektledning – Fördjupning

Ledarskap
Dagtid
 • Ledarskap
 • Strategiutveckling
 • Handlingsplan
Ansök innan
Start
Slut

UX Product Development

Kreativitet & Design
Dagtid
 • User Experience
 • Metoder och verktyg
 • Användarresearch
Ansök innan
Start
Slut
Tillfälligt online

UX Writing

Skrivande
Dagtid
 • Microcopy
 • SEO
 • Mätning
Ansök innan
Start
Slut

Varumärkes- och affärsstrategi

Strategi & Analys
Distans
 • Fokus på framtida varumärket
 • Vision och varumärkeslöfte
 • Plan som omfattar hela verksamheten
Ansök innan
Start
Slut
;