Professional

Det är aldrig för sent att lära sig något nytt. Berghs Professional är en serie kurser för dig som arbetar med kommunikation.

1. Välj kurstyp

 • Kvällstid -fristående kurser på kvällstid

  Våra kvällskurser passar dig som arbetar eller har svårt att komma ifrån på dagtid, men ändå vill ha möjlighet att studera. Hit kommer du på föreläsningar en kväll i veckan och får eventuella uppgifter eller projektarbeten att lösa under kursens gång.

 • Distans -fristående kurser när och var du vill

  En distanskurs är perfekt för dig som vill kunna studera när och var du vill. Du läser din kurs via vår utbildningsplattform och bestämmer själv när och var du löser eventuella uppgifter och projektarbeten. Du får personlig feedback och har direktkontakt med din lärare och dina kurskamrater via plattformen.

 • Dagtid -fristående kurser på dagtid

  Våra dagkurser passar dig som önskar vidareutbilda dig inom din yrkesroll och har möjlighet att komma ifrån på dagtid.

Laddar...

2. Se kurser ()

Berghs Kvällstid

Våra kvällskurser passar dig som arbetar eller har svårt att komma ifrån på dagtid, men ändå vill ha möjlighet att studera. Hit kommer du på föreläsningar en kväll i veckan och får eventuella uppgifter eller projektarbeten att lösa under kursens gång.

5 mars

Grafisk design

 • 5 mars
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • Typografi – lär dig att utforma läsbara texter, främst i tryck.
 • Bildkomposition – att avläsa en bild och hur olika komponenter i bilden samverkar och bildar en helhet.
 • Teori – färg och form, visuell kommunikation och dess påverkan.
 • Typografi
 • Bildkomposition
 • Teori
5 mars

Digital innehållsstrategi

 • 5 mars
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • Digitala beteenden - Vad är en användarresa?
 • Mätverktyg - Hur mäter och analyserar du?
 • Innehåll - Hur sätter du upp en strategi för dina idéer?
 • Digitala beteenden
 • Mätverktyg
 • Innehållsstrategi
5 mars

Projektledning

 • 5 mars
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • De olika stegen i ett projekt (från brief till uppföljning/utvärdering)
 • Kundperspektiv (en marknadsavdelnings roll och process)
 • Projektekonomi
 • Ledarskap
 • Kundperspektiv
 • Projektekonomi
5 mars

Marknadskommunikation

 • 5 mars
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • Varumärkesstrategi och varumärkesbyggande
 • Kommunikationsstrategi och konceptskapande
 • PR & Content marketing
 • Varumärkesstrategi
 • Kommunikationsstrategi
 • PR
5 mars

Art direction

 • 5 mars
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • Kommunikationsanalys och planning
 • Konceptutveckling och kreativa processer
 • Art Direction
 • Kommunikationsanalys
 • Konceptutveckling
 • Art Direction
5 mars

Copywriting

 • 5 mars
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • Kreativitet och idégenerering
 • Konceptutveckling och målgruppsanpassning
 • Digital marknadsföring och sociala medier
 • Idégenerering
 • Konceptutveckling
 • Digital marknadsföring
5 mars

Kommunikation och PR

 • 5 mars
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • Kommunikation och PR i dagens medielandskap
 • Bloggare och andra sociala makthavare
 • CSR och hållbarhet ur ett kommunikationsperspektiv
 • Kommunikation och PR
 • Sociala makthavare
 • CSR
5 mars

Digital management

 • 5 mars
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • Att skapa användarvänliga och nyttogenererande webbplatser
 • Marknadsföring i ett fragmementerat konsumentlandskap
 • Förvaltning – organisation och arbetssätt
 • Strategi och omvärld
 • Analys och utvärdering
 • Servicedesign
5 mars

Webbanalys och konvertering

 • 5 mars
 • Kvällskurs_Piktogram Kvällstid
 • Lära dig hur du tar fram och implementerar mål, målvärden och KPI:er
 • Se exempel på kvantitativ och kvalitativ analys av webben
 • Grunder i Google Analytics, Visual Webite Optimiser och andra relevanta verktyg
 • KPI:er
 • Analys av webben
 • Google Analytics

Berghs Distans

En distanskurs är perfekt för dig som vill kunna studera när och var du vill. Du läser din kurs via vår utbildningsplattform och bestämmer själv när och var du löser eventuella uppgifter och projektarbeten. Du får personlig feedback och har direktkontakt med din lärare och dina kurskamrater via plattformen.

n/a

Google Analytics

 • n/a
 • Distans_Piktogram Distans
 • Lära dig ta fram KPIer, sätta upp mål
 • Schemalagda rapporter
 • Mätning av digitala kampanjer
 • Ta fram KPIer, sätta upp mål
 • Schemalagda rapporter
 • Mäta kampanjer
21 februari

Gränssnittsdesign/UX

 • 21 februari
 • Distans_Piktogram Distans
 • Design anpassad efter användarens beteende och olika förutsättningar
 • Grundläggande kunskap inom UX
 • Att arbeta med prototyper och wireframes för snabba iterationer
 • Design
 • UX
 • Prototyping
23 februari

Art direction

 • 23 februari
 • Distans_Piktogram Distans
 • Grafisk kommunikation
 • Corporate identity
 • Branding
 • Grafisk kommunikation
 • Corporate identity
 • Branding
23 februari

Copywriting

 • 23 februari
 • Distans_Piktogram Distans
 • Reklamskribentens roller och uppgifter
 • Idégenerering och kreativt skrivande
 • Marknadskommunikation
 • Roller och uppgifter
 • Idégenerering
 • Marknadskommunikation
23 februari

PR management

 • 23 februari
 • Distans_Piktogram Distans
 • Insikter om grundläggande påverkansprocesser
 • Kunskaper om kommunikationsplanering
 • Fördjupning inom samhällskontakter, digital PR, Employer Branding
 • Grundläggande påverkansprocesser
 • Kommunikationsplanering
 • Digital PR
23 februari

Projektledning

 • 23 februari
 • Distans_Piktogram Distans
 • Att analysera förutsättningar, bedöma risker och hantera projektmedlemmar
 • Projektarbetsformen
 • Olika projektledningsverktyg
 • Analys
 • Projektarbetsformen
 • Projektledningsverktyg
23 februari

Illustration

 • 23 februari
 • Distans_Piktogram Distans
 • Bildkomposition och kontrastverkan
 • Att illustrera mot rörligt media
 • Uttryck och manér
 • Bildkomposition
 • Rörligt media
 • Uttryck och manér
23 februari

Grafisk design

 • 23 februari
 • Distans_Piktogram Distans
 • Bild – komposition, foto, illustration
 • Grafisk kommunikation
 • Branschorientering och formgivarens yrkesroll
 • Grafisk kommunikation
 • Typografi
 • Färg och form
9 mars

ARU – Ansvarig reklamutgivare

 • 9 mars
 • Distans_Piktogram Distans
 • Juridik och etik i marknadskommunikation
 • Marknadsföringslagen i praktisk tillämpning
 • Upphovsrätt och avtalsrätt
 • Juridik
 • Marknadsföringslagen
 • Upphovsrätt
4 april

Digital PR

 • 4 april
 • Distans_Piktogram Distans
 • Navigering genom medielandskapet och sociala medier
 • Förståelse för POEM – paid, owned, earned marketing
 • Inspiration och aktuella trender
 • Medielandskapet och sociala medier
 • POEM – paid, owned, earned marketing
 • Aktuella trender
9 april

Digital copywriting

 • 9 april
 • Distans_Piktogram Distans
 • Praktisk övning i att skriva för olika digitala kanaler, alltid med personlig feedback.
 • Mätverktyg och kreativa tankesätt
 • Grunderna i sökmotoroptimering
 • Digitala kanaler
 • Mätverktyg
 • SEO
10 april

Interaktionsdesign

 • 10 april
 • Distans_Piktogram Distans
 • Design research - Att förstå användaren
 • Informationsarkitektur - Att strukturera innehåll
 • Introduktion till Interaktionsdesign (IxD) - De grundläggande koncepten
 • Design research
 • Informationsarkitektur
 • Interaktionsdesign (IxD)
17 april

Content marketing

 • 17 april
 • Distans_Piktogram Distans
 • Content marketing – vad och varför?
 • Innehålls- och kanalstrategi
 • Redaktionellt arbete: guidelines, innehållsidéer och planering
 • Content marketing
 • Innehållsstrategi
 • Redaktionellt arbete
17 september

Content design

 • 17 september
 • Distans_Piktogram Distans
 • Redaktionellt koncept och designkoncept. Vad är skillnaden och hur gör man?
 • Design för print, mobil och rörliga medier. Hur ska det visuella uttrycket hålla ihop alla kanaler?
 • Att arbeta med designkonceptet i sociala medier och på event.
 • Konceptutveckling
 • Design
 • Sociala medier

Berghs Dagtid

Våra dagkurser passar dig som önskar vidareutbilda dig inom din yrkesroll och har möjlighet att komma ifrån på dagtid.

n/a

Marknads-PR

 • n/a
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Marknads-PR som marknadsföringsverktyg
 • Använda omvärlden som resurs för kreation och innehåll
 • PR i digitala kanaler och sociala medier
 • Marknadsföringsverktyg
 • Omvärld
 • Digitala kanaler
n/a

Projektledning

 • n/a
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Projektplanens innehåll
 • Planering och genomförande
 • Inblick i digitala projektverktyg
 • Projektplanens innehåll
 • Planering
 • Projektverktyg
n/a

Projektledning

 • n/a
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Projektplanens innehåll
 • Inblick i digitala projektverktyg
 • Projektorganisationen
 • Projektplanens innehåll
 • Projektverktyg
 • Projektorganisationen
n/a

UX product development

 • n/a
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • En introduktion till vad User Experience är (och inte är)
 • Kunna förstå processen och veta vilka metoder och verktyg som du kan använda för att lösa specifika problem
 • Undersöka och göra användarresearch (kvalitativ och kvantitativ research)
 • User Experience
 • Metoder och verktyg
 • Användarresearch
6 december

Leda kreativa möten

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Konkreta verktyg för planering, förberedelse, genomförande och efterarbete av möten och workshops.
 • Övningar, metoder och spel som kan göra era möten mer kreativa och effektiva
 • Planering
 • Metoder
6 december

Effektiv marknadskommunikation

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Struktur för att i praktiken kunna arbeta integrerat i din kommunikation
 • Att integrera kanalerna, med extra fokus på de sociala och digitala kanalerna
 • Förändringskommunikation och Content Marketing
 • Större påverkan till lägre kostnad
 • Sociala och digitala kanalerna
 • Content marketing
Till kursen
Få platser kvar
6 december

Strategisk hållbarhetskommunikation

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Omvärldsanalys – risker & möjligheter för varumärket
 • Hur hållbarhet påverkar varumärket och kommunikationen
 • Modeller och verktyg för hållbarhetskommunikation med bas i varumärket
 • Omvärldsanalys
 • Hållbarhet
 • Verktyg
6 december

Digital kommunikation

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Det digitala medielandskapet
 • På djupet i de mest aktuella plattformarna/tjänsterna
 • Interaktionsstrategi för sociala medier
 • Digitala medielandskapet
 • SEO
 • Interaktionsstrategi för sociala medier
6 december

Att skriva för att övertyga

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Argumenterande text - att hitta rätt argument
 • Stilistik – att skriva en text som låter bra
 • Kommunikationsmål – att beräkna effekt av texter
 • Argumenterande text
 • Stilistik
 • Kommunikationsmål
Till kursen
Få platser kvar
6 december

Bygga varumärke i sociala medier

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Sociala medier idag – hur använder vi dem för att få affären att växa.
 • Att arbeta strategiskt med varumärken i sociala medier.
 • Att taktiskt använda innehåll och kanaler för att uppnå engagemang.
 • Strategi och varumärke
 • Innehåll och engagemang
 • Sociala medier och influencers
Till kursen
Reservlista
6 december

Social video

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Skapa innehåll och dramaturgi för sociala medier
 • Storytelling för att påverka, beröra och fängsla din målgrupp.
 • Visuellt berättande – kamerahantering för att skapa fängslande filmsekvenser.
 • Dramaturgi
 • Storytelling
 • Visuellt berättande
Till kursen
Reservlista
6 december

Leda innovationsprocesser

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Introduktion till olika innovationsprocesser
 • Prototyping - att omsätta skisser till prototyper
 • Metoder - verktyg, modeller och matriser
 • Innovationsprocesser
 • Prototyping
 • Metoder - verktyg, modeller och matriser
Till kursen
Få platser kvar
6 december

Motion graphics

 • 6 december
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Rendering och filformat. Vilka format används för produktion och hur levereras en färdig produkt?
 • Planering och storyboard. Hur planeras bäst en produktion och vad är viktigt att tänka på innan en produktion påbörjas?
 • Överblick av de viktigaste plug-insen för After Effects.
 • Rendering och filformat
 • Storyboard
 • After Effects
Till kursen
Öppen för sen anmälan
24 januari

Marknadsföring på LinkedIn

 • 24 januari
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Analysera statistik utifrån företagssidan och dess följare, vilka når man idag och hur stor potentiell målgrupp finns på plattformen
 • Målgruppsfokus – hur hittar du din målgrupp på LinkedIn, vilka parametrar finns som segmenteringsmöjligheter
 • Annonseringsmöjligheter – hur kan man nå ut på olika sätt
 • Analys
 • Målgruppsfokus
 • Annonseringsmöjligheter – hur kan man nå ut på olika sätt
6 februari

Innovation management

 • 6 februari
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Identifiering, utforskning och formulering av strategiska problem på ett systematiskt och kreativt sätt.
 • Utveckling, visualisering och validering av innovativa lösningar på ett systematiskt och kreativt sätt
 • Planering, styrning och uppföljning av innovations- och förändringsprocesser
 • Strategiska problem
 • Utveckling, visualisering och validering
 • Innovations- och förändringsprocesser
7 februari

Att skriva för att övertyga

 • 7 februari
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Argumenterande text, att hitta rätt argument
 • Kommunikationsmål – att beräkna effekt av texter
 • Skriv effektivt – lär dig att hantera skrivprocessen
 • Argumenterande text
 • Kommunikationsmål
 • Skriv effektivt
8 februari

Marknadsföring på Facebook & Instagram

 • 8 februari
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Annonsering med Facebooks verktyg Business Manager och Ads Manager
 • Genomgång av grundläggande funktioner för företag och närvaro på Facebook
 • Användande av Facebooks tracking/konverterings pixel
 • Business Manager
 • Grundläggande funktioner
 • Facebook-pixel
Till kursen
Få platser kvar
8 februari

Digital marknadskommunikation

 • 8 februari
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Klassisk desktopannonsering (premium) & Native Advertising (Content marketing / Advertorial)
 • Programmatic och Nätverksannonsering
 • Creative/Bloggare/Digitala aktiveringar
 • Native advertising
 • Programmatic och Nätverksannonsering
 • Digitala aktiveringar
13 februari

Digital analys och mätning

 • 13 februari
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Det digitala ekosystemet och digital mätning
 • Mätning i sociala kanaler (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter m.m.)
 • Digital ROI och mätning av digitala ekosystem
 • Digital mätning
 • Mätning i sociala kanaler
 • ROI
19 februari

ARU – Ansvarig reklamutgivare

 • 19 februari
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Marknads- och konkurrensrätt i ett EU-perspektiv
 • Marknadsföringslagen i praktisk tillämpning
 • Tryckfrihet och medierätt
 • Marknadsrätt
 • Marknadsföringslagen
 • Tryckfrihet och medierätt
5 mars

Digital design

 • 5 mars
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Utbilda dig till en ny yrkesroll - Digital designer
 • Design anpassad efter användarens beteende och olika förutsättningar
 • Att arbeta med prototyper och wireframes för snabba iterationer
 • Kunskap om design thinking-metoder
 • Utbilda dig till en ny yrkesroll - Digital designer
 • Användarbeteende och tester
 • Prototyping och wireframes
 • Design-thinking
5 mars

Content manager

 • 5 mars
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Utbilda dig till en ny yrkesroll - Content manager
 • Verktyg för idéutveckling, målgruppsanalys och innehållsformat
 • Ta fram strategier för content marketing
 • Koppla contentstrategi till ett varumärkes affärsmål
 • Verktyg för att bygga en hållbar story som samspelar med varumärket.
 • Utbilda dig till en ny roll - Content manager
 • Verktyg för idéutveckling
 • Ta fram strategier för content marketing
 • Koppla contentstrategi till ett varumärkes affärsmål
 • Storybuildning
8 mars

Digital innehållsstrategi

 • 8 mars
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Mål och mätpunkter för innehåll som ger effekt
 • Utformning av webbinnehåll och genomgång av en innehållsstrategi
 • Beteenden på webben, användningstester, analys av webbstatistik och A/B-tester
 • Mål och mätpunkter
 • Innehållsstrategi
 • Beteenden på webben
12 mars

Event och möteskommunikation

 • 12 mars
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Kommunikation och påverkan i event- och mötessammanhang
 • Metoder för målsättning, mätning och uppföljning
 • Sponsring och finansiering av event
 • Möteskommunikation
 • Målsättning, mätning och uppföljning
 • Sponsring och finansiering
13 mars

Produktionsledning

 • 13 mars
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Produktionsplanering med tidplan
 • Kostnadsuppföljning och fakturering
 • Kalkylering och budgetering
 • Produktionsplanering
 • Kostnadsuppföljning
 • Budgetering
13 mars

Praktisk kommunikationsstrategi

 • 13 mars
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Praktisk kommunikationsplanering
 • Massmedierelationer, samhällskontakter och opinionsbildning: marknadskommunikation, integrerad kommunikation och kommunikationsanalys
 • Omvärlds- och nulägesanalys, kvalitativa och kvanitativa mätningar
 • Kommunikationsplanering
 • Medierelationer
 • Omvärldsanalys
14 mars

Social media strategy

 • 14 mars
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Förståelse för vikten av tydliga målsättningar och relevanta KPI:er i sociala medier
 • Förståelse för hur sociala medier påverkar och utvecklar dagens affärsmodeller och kommunikationsstrategier
 • Kunskap för att skapa en organisation kring sociala medier
 • KPI:er
 • Kommunikationsstrategier
 • Sociala medier
15 mars

Strategisk marknadsföring

 • 15 mars
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Marknadsföringens grunder, begrepp och terminologi
 • Varumärkesstrategi, löfte och kärnvärden
 • Kommunikationsstrategi och planering
 • Marknadsföring
 • Varumärkesstrategi
 • Kommunikationsstrategi
15 mars

Marknadsföring på YouTube

 • 15 mars
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • YouTubes historia, nuläge och framtid
 • Annonsformat och analys
 • Hur och varför vi jobbar med s.k. influencers
 • YouTubes historia
 • Analys
 • Influencers
12 april

Internkommunikation

 • 12 april
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Internkommunikation – från strategisk plan till handlingskraft, hur då
 • Förändringskommunikation
 • Att stödja ett kommunikativt ledarskap och medarbetarskap
 • Internkommunikation
 • Förändringskommunikation
 • Kommunikativt ledarskap
18 april

Content marketing

 • 18 april
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Storyns makt. Konsten att använda historieberättande för att skapa intresse och engagemang.
 • Contentmarketing som metod för att bygga lojala relationer
 • Skapa affärsnytta med målgruppsanpassat, regelbundet och engagerande innehåll
 • Storytelling
 • Bygg lojala kundrelationer
 • Skapa affärsnytta med rätt innehåll
25 april

Strategisk projektledning

 • 25 april
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Ledarskap och kommunikation
 • Definitioner samt exempel på strategiska processer och strategisk planering
 • Beställarkompetens
 • Ledarskap
 • Strategisk planering
 • Beställarkompetens
27 juni

Kommunikationschefens viktigaste verktyg

 • 27 juni
 • Dagkurs_Piktogram Dagtid
 • Intensiv_Piktogram Intensiv
 • Att hantera kommunikationschefsrollen och utveckla kommunikativ förmåga
 • Intressentanalys – omvärlds- och målgruppsperspektiv
 • Att få människor med dig i förändringsprocesser
 • Kommunikationsstrategier
 • Intressentanalys
 • Förändringsprocesser

Alla kursämnen